AV 8000 Iron Grey - מאוזן בצורה מושלמת בסגנון ובעיצוב

חומרים מעולים ועיצוב עוצמתי בשילוב עם אסתטיקה מיוחדת במינה.

AV 8000 Iron grey