AV 7030 GL Black Star - AV 2041 Dark walnut

שחור טרנדי עם פורניר אבן אמיתי

שחור במרכז - עיצוב מטבח מעולה. הוא שובה לב בצבע האופנתי שלו, בפורניר האבן המיושם בחזיתות ובארונות הזכוכית הגבוהים עם מסגרת מתכת. תוספת אצילית: מזנון ושולחן אוכל אגוז כהה עם מסגרת מתכת מודרנית. המדפים המוארים הם מקורות אור אטמוספריים.

Livingroom

ארון גבוה במימד חדש

שחור במרכז - עיצוב מטבח מעולה. הוא שובה לב בצבע האופנתי שלו, בפורניר האבן המיושם בחזיתות ובארונות הזכוכית הגבוהים עם מסגרת מתכת. תוספת אצילית: מזנון ושולחן אוכל אגוז כהה עם מסגרת מתכת מודרנית. המדפים המוארים הם מקורות אור אטמוספריים.