AV 6082 GL אגוז אלגנטי - AV 7070 GL פלדה תעשייתית

פרקטיות במטבח מחושבת לעומק

דלתות הכיס עם דלתות נשלפות לרוחב מציעות הפתעה אמיתית. הם יכולים לשמש כמסכי פרטיות עבור מקרר-מקפיא או תנורים - הרבה יכול להסתיר מאחורי דלתות כיס.

openclose