AV 5045 GL Natural umber - AV 6000 Black | Natural umber

מפואר כמו תכשיט

המסילה השקועה בצבע זהב מוברש מציעה פאר מאופק. לא יותר מדי ולא מעט מדי - פרט זה מוצג בצורה הטובה ביותר ותומך חזותית בחזית המטבח באמבר טבעי. זהב הוא אופנתי - והמטבח הזה עם מסילות בצבע זהב הוא מעצב טרנדים אמיתי הדגשים מבריקים מוסיפים דגש לשפת העיצוב.